header_verwijzer_250914a
Over de kwaliteit van onze dienstverlening

Kwaliteit

Kwaliteit

Wij zijn trots op de kwaliteit van onze dienstverlening en hechten veel waarde aan het continu verbeteren hiervan. Wij werken met universitair geschoolde psychologen, die zijn opgeleid in de cognitieve gedragstherapie.

HSK leidt al haar psychologen op voor een registratie in het kader van de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG; gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog). Bovendien nemen wij de algemene privacywetgeving in acht.

HKZ-certificaat

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen werken wij met een kwaliteitsmanagementsysteem. In 2006 heeft HSK hiervoor het HKZ-keurmerk ontvangen. Dit is een ISO9001 kwaliteitscertificaat in de gezondheidszorg dat strenge eisen stelt aan o.a. interne processen, de betrouwbaarheid van resultaten, cliëntgericht handelen en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zowel intern als naar klanten en cliënten toe.

Waardering

Wij meten voortdurend de kwaliteit van onze dienstverlening. Uit een onafhankelijk uitgevoerd cliënttevredenheidsonderzoek in 2013, blijkt dat cliënten gemiddeld een 8,6 geven voor de totale behandeling en begeleiding van HSK. Bovendien zou 98% van onze cliënten een ander aanraden om naar HSK te gaan.

HSK en de wetenschap

HSK toetst haar werkwijze voortdurend aan de meest recente inzichten binnen het vakgebied. Hiervoor werkt HSK samen met diverse universiteiten in binnen- en buitenland. We zijn continu bezig met vernieuwing van ons aanbod en zijn trendsetter in verbetering van de psychische gezondheidszorg in Nederland.

Cliëntenraad

HSK heeft een cliëntenraad die de belangen van HSK-cliënten behartigt. De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht op het gebied van o.a. veiligheid en gezondheid. Bij belangrijke veranderingen in het bedrijfsbeleid moet de directie de cliëntenraad om advies vragen. Daarnaast mag de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen om verbeterpunten aan te kaarten.

Second opinion

Second opinion betekent tweede mening. Een second opinion is geen motie van wantrouwen ten opzichte van de behandelaar, maar de mogelijkheid om andere informatie te verzamelen en een andere blik op de feiten te verkrijgen. Als u twijfels heeft, kunt u deze het beste eerst bespreken met uw eigen behandelaar. Blijven de twijfels bestaan, dan kunt u in overleg een second opinion aanvragen.

Een second opinion onderzoek betreft het vragen van de mening van een andere zorgverlener dan de eigen behandelaar. Er wordt een advies gevraagd van een onafhankelijk psychiater of psycholoog over een lopende psychiatrische of psychologische behandeling van een cliënt. Er kan om second opinion gevraagd worden bij een andere instelling of zorgaanbieder als bijvoorbeeld de behandeling stagneert of als er twijfels zijn over de gestelde diagnose.

Kwaliteitsstatuut

HSK heeft een kwaliteitsstatuut vanaf 1 januari 2017 conform de huidige wet- en regelgeving. In dit document staat beschreven hoe HSK werkt en wat een (potentiële) cliënt kan verwachten van HSK. Klik op de volgende link om het kwaliteitsstatuut van HSK te openen: Kwaliteitsstatuut HSK