HomeNieuwsHSK en Zorg en Zekerheid sluiten meerjarencontract

HSK en Zorg en Zekerheid sluiten meerjarencontract

HSK Groep en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hebben een uniek meerjarencontract afgesloten. Het doel van deze verdere intensivering van de al goede samenwerking is om te komen tot een verdere optimalisatie van de zorg door middel van onder meer het toevoegen van kwaliteitsafspraken. Ook zijn er afspraken over het digitaal aanbieden van zorg gemaakt. Deze meerjarenovereenkomst bekrachtigt de goede samenwerking tussen HSK en Zorg en Zekerheid en loopt door tot en met 2023.

Kwaliteit van de zorg
Johan Maat, senior inkoper cure bij Zorg en Zekerheid: “HSK is met haar vestigingen in o.a. Leiden, Den Haag, Zoetermeer en Woerden een gewaardeerd partner in de GGZ-keten in onze regio. Bij het kunnen garanderen van de beste zorg voor onze verzekerden hoort ook het verstevigen en kwalitatief verdiepen van de samenwerking met de zorgaanbieders in onze regio die de best mogelijke zorg kunnen leveren. Deze meerjarenovereenkomst met HSK is een mooi voorbeeld van hoe wij in onze regio de zorginkoop vanuit partnerschap en een gemeenschappelijke maatschappelijke opgave willen vormgeven.”

Martin Dekker, directeur bij HSK, is enthousiast over de meerjarige samenwerking. “We zijn erg positief over het wederzijdse vertrouwen dat spreekt uit deze meerjarenovereenkomst. Wij willen graag samen met zorgverzekeraars blijven werken aan het verbeteren van de psychische zorg in Nederland. Voor verzekerden van Zorg en Zekerheid betekent dit dat zij snel kunnen rekenen op de best mogelijke zorg, waar en wanneer dat hen het beste uitkomt. Naast de zorg die wij op al onze vestigingen leveren kunnen cliënten ook altijd bij HSK Online terecht voor zorg op afstand. Dit is net zo effectief, maar vaak gemakkelijker voor de cliënt omdat het in hun eigen vertrouwde omgeving kan plaatsvinden.”

E-health en innovatie
“De inzet en doorontwikkeling van E-health is voor Zorg en Zekerheid ook binnen de GGZ een belangrijk speerpunt”, aldus Maat. “De uitdagingen die we in Nederland hebben op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg nopen ons als verzekeraars tot het stimuleren van digitale innovaties. HSK heeft E-health volledig verweven in haar behandelproces en levert al ruim vijftien jaar zorg op afstand, voor cliënten die daar de voorkeur aan geven. Daarbij is HSK ook bezig met veelbelovende innovaties die de kwaliteit van zorg verder kunnen verbeteren. Dit vinden wij als verzekeraar natuurlijk interessante ontwikkelingen.” Dekker benadrukt hierbij: “Er zal altijd eerst een wetenschappelijke basis moeten zijn voordat innovaties in de praktijk effectief kunnen worden toegepast. We gaan dit samen met Zorg en Zekerheid verder verkennen in de komende periode.”