HomeNieuwsConversiestoornis, een aansturingsprobleem

Conversiestoornis, een aansturingsprobleem

Hoewel de conversiestoornis al steeds iets bekender wordt in Nederland en er meer aandacht aan wordt gegeven, blijft het voor velen nog onduidelijk en voelen mensen met een conversiestoornis zich soms onbegrepen. Opvallend is dat deze mensen vaak al een tijd kampen met klachten en ze al een lange voorgeschiedenis van medische hulpverlening hebben doorlopen. De klachten lijken namelijk op een neurologische aandoening, maar voor de klachten wordt na uitgebreid onderzoek geen lichamelijke verklaring gevonden.

Bij een conversiestoornis gaat er iets mis met de signalen van de hersenen naar delen van het lichaam. Je zou kunnen spreken dat er als het ware sprake is van een aansturingsprobleem. Armen of benen kunnen bijvoorbeeld niet meer bewogen worden of er zijn schokken in armen en/benen, mensen verliezen hun bewustzijn of krijgen problemen met praten, slikken of het zicht. In de medische wereld wordt een conversiestoornis ook wel aangeduid als een functioneel neurologisch symptoomstoornis.   

In de behandelkamer hebben wij in de afgelopen jaren bij het HSK Expertisecentrum voor Conversiestoornissen al verschillende soorten klachten voorbij zien komen, zoals:

  • Een 26-jarige sportvrouw met sinds een jaar gevoels- en krachtsverlies in beide benen en voeten waarbij ze door haar benen zakte, niet kon lopen en zich dus voortbewoog middels een rolstoel. Heel soms kon ze opeens wel een paar stappen zetten. Na uitgebreid neurologisch onderzoek bleek er geen lichamelijke verklaring te zijn voor haar klachten. Zij heeft een conversiebehandeling doorlopen die gebaseerd is op principes uit de gedragstherapie en hypnose. Hierin heeft zij geleerd wederom controle te krijgen over haar spieren; uiteindelijk ging zij lopend de deur uit.
  • Een 54-jarige man met een sinds jaren bestaande heftig schokkende arm. Hij kon nauwelijks zijn bestek vasthouden tijdens het eten, zijn drinken klotste uit de beker als hij die vasthield en schrijven lukte niet meer. Ook bij hem werd na uitgebreid neurologisch onderzoek geen lichamelijke verklaring gevonden. Na de intensieve conversiebehandeling waarbij hij veel oefende wist deze man zijn arm geheel stil te krijgen en te houden. Hij is weer in staat met de arm te eten, te drinken en te schrijven.
  • Een 61-jarige docente met 6 wegrakingen per dag waarbij ze schokkend op de grond lag. Dit gebeurde zowel tijdens haar lessen op school als in haar privéleven tijdens onder andere het tuinieren. Deze vrouw heeft meerdere neurologisch onderzoeken ondergaan en er werden geen bijzonderheden gevonden; de klachten werden geduid als pseudo epileptische aanvallen, ofwel een functionele stoornis. Naarmate de behandeling vorderde werden de wegrakingen minder en als ze er wel 1 had, dan was deze een stuk korter dan voorheen. Ze kreeg er controle over waardoor ze uiteindelijk van 6 wegrakingen per dag naar helemaal geen wegraking is gegaan.   

Naast dat deze bovengenoemde mensen door hard werken grip hebben gekregen op hun conversieklachten, hebben zij tevens gezien dat zij niet de enige zijn met op het eerste gezicht neurologisch uitziende klachten. Er worden zelfs mooie gesprekken gevoerd in de wachtkamer en er worden soms lotgenootgroepen gemaakt, wat mede bijdraagt aan dat ze zich steeds iets meer begrepen voelen.