HomeNieuwsPersbericht: HSK verzet zich met kracht tegen boete Zorgautoriteit

Persbericht: HSK verzet zich met kracht tegen boete Zorgautoriteit

PERSBERICHT 31 mei 2018

HSK, een landelijk opererende aanbieder van psychisch zorg, verzet zich met kracht tegen de boete die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) haar heeft opgelegd vanwege een aantal declaraties die HSK in de periode 2013-2015 volgens de NZa ten onrechte zou hebben ingediend bij zorgverzekeraars.

HSK is er van overtuigd, dat de betreffende declaraties rechtmatig zijn ingediend en vindt daarnaast dat het boetebesluit van de NZa onzorgvuldig tot stand is gekomen. Bovendien veroorzaakt de uitspraak van de NZa grote onzekerheid voor de gehele GGz-sector, de verwijzers en vele patiënten met ernstige psychische klachten.

‘De beschuldiging van de NZa raakt ons in onze professionaliteit, onze wetenschappelijke overtuigingen en in onze goede eer en naam’, aldus directeur Martin Dekker van HSK. ‘Wij bestrijden de conclusies van de NZa en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Wij gaan dan ook de beschuldiging en de boete juridisch aanvechten.’ HSK zal bovendien de NZa aansprakelijk stellen voor alle geleden en te lijden schade.

Kern van het conflict is dat de NZa HSK verwijt in een aantal gevallen te ‘zware’, tweedelijns zorg te hebben aangeboden voor psychische klachten die volgens de NZa in de eerstelijns gezondheidszorg thuis horen. Bijvoorbeeld bij een praktijkondersteuner van de huisarts of een eerstelijns psycholoog.

Het gaat om de behandeling van psychische klachten die in de (huisartsen)praktijk doorgaans als ‘overspanning’ of ‘burn-out’ worden aangeduid. Een groot deel van die klachten kan goed in de eerstelijnszorg worden behandeld. Bij een kleiner aantal patiënten (maar nog steeds vele duizenden per jaar) is de ernst en de duur van de klachten zodanig, dat er sprake is van een psychische stoornis die een behandeling door de tweedelijns GGz vergt. Er is dan vaak sprake van een Ongedifferentieerde Somatoforme Stoornis, een Angst Stoornis of een Depressieve Stoornis. De behandeling van deze stoornissen is verzekerde zorg die in het basispakket van de zorgverzekering zit.

De wijze waarop HSK al meer dan 25 jaar psychische klachten diagnosticeert en classificeert is de gangbare praktijk in Nederland. Dat de NZa deze methodiek nu kennelijk niet respecteert, en bovendien met terugwerkende kracht een aantal nieuwe beoordelingscriteria introduceert voor dergelijke psychische klachten, kan veel onduidelijkheid veroorzaken, zowel bij patiënten als zorgaanbieders en zorgverzekeraars.