HomeNieuwsRechter fluit NZa terug en stelt de HSK Groep in het gelijk

Rechter fluit NZa terug en stelt de HSK Groep in het gelijk

HSK, een landelijk opererende aanbieder van psychische zorg, heeft zich met succes verzet tegen de boete die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) haar had opgelegd vanwege een aantal declaraties die HSK in de periode 2013-2015 volgens de NZa ten onrechte zou hebben ingediend bij zorgverzekeraars. 

Het College Beroep Bedrijfsleven heeft HSK nu volledig in het gelijk gesteld inzake het meer dan 6 jaar lang slepende conflict met de NZa over specifieke zorgdeclaraties in de periode 2013-2015.

Voor HSK was het een principekwestie: ofwel de wet- en regelgeving was duidelijk en dan voldeed (en voldoet) HSK daar uiteraard aan, ofwel de wetgeving was niet duidelijk, maar dan mag er geen boete worden opgelegd en is het aan de wetgever om eerst te zorgen voor duidelijkheid. 

“Met deze definitieve uitspraak is recht gedaan aan de goede naam van HSK, onze wetenschappelijke overtuigingen, alsmede de professionele integriteit van onze therapeuten die altijd zeer zorgvuldig zijn in diagnosticeren en eventueel classificeren van psychische stoornissen”, aldus directeur Martin Dekker van HSK. “We zien daarbij ook dat de rechter terecht kritische opmerkingen heeft gemaakt bij de handelswijze van de NZa. Wij gaan er dan ook van uit dat de NZa haar manier van werken zorgvuldig zal evalueren”.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak.

Voor de volledige uitspraak van de rechtbank zie : Rechter schrapt boete HSK Groep (rechtspraak.nl)