HomeNieuwsRotterdam uit landelijke top 10 hoogste wachtlijsten in de GGZ

Rotterdam uit landelijke top 10 hoogste wachtlijsten in de GGZ

Sinds de start van de nieuwe wachttijden aanpak in Rotterdam hebben de samenwerkende ggz-partners het gepresteerd uit de top 10 van hoogste wachttijden van specialistische ggz te verdwijnen.

Resultaten regio Rijnmond
Regio Rijnmond was de regio met de hoogste wachttijden in Nederland voor de specialistische ggz en stond ruim een jaar op nummer 1 in deze Vektis lijst. Door de inspanningen van de samenwerkingspartners in de regio, waaronder Caleidozorg, Fortagroep, Mentaal Beter, buurtzorgT,  HSK en Parnassia Groep, is het gelukt om de wachttijden-binnen een jaar- in deze regio fors te verminderen en daarmee van plek 1 naar plek 14 te gaan. De zorgverzekeraars zijn nauw betrokken bij dit initiatief. Als eerst waren dit VGZ en Zilveren Kruis, gevolgd door de andere verzekeraars. ZorgImpuls heeft als versneller in de regio voor de aanpak van de wachttijden een belangrijke rol gespeeld in het samenbrengen en faciliteren van de partijen. Inmiddels is het initiatief verder verrijkt met verschillende zorgaanbieders, huisarts en ervaringsdeskundigen namens het patiëntbelang uit de regio.

Onze wachttijden aanpak
In Rotterdam-Rijnmond vinden we het belangrijk dat iemand met veel voorkomende psychische problematiek snel passende zorg krijgt. Er wordt gestreefd om patiënten binnen 5 weken een intakeafspraak aan te bieden. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gekeken naar mogelijke alternatieven, zowel binnen als buiten de deelnemende organisaties. Door de gezamenlijke aanpak is dit een zeer succesvolle aanpak tegen de lange wachttijden!

De verantwoordelijkheid voor de wachtlijsten worden nu ook regionaal gedragen. Dit maakt dat in regio Rijnmond de wachttijd vermindert voor nieuwe patiënten met veelvoorkomende problematiek.

Volgende stap
De focus binnen de regio verschuift nu dan ook van terugdringing van wachtlijsten naar het borgen van de huidige, acceptabele wachttijden middels een stabiele, regionale samenwerking, waarbij alle partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid uitdragen voor het zo snel mogelijk bieden van passende zorg voor patiënten met veelvoorkomende problematiek, zoals: depressie, angst, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek, in onze regio.

Keuzevrijheid
Van belang is dat individuele patiënten een keuzevrijheid hebben. Mensen kunnen zelf ook een afweging maken wat passend is voor hen: sneller starten met een behandeling of soms iets langer wachten op de zorgaanbieder van hun keuze. 

Rotterdamse aanpak verder brengen
Afgelopen februari is er een webinar georganiseerd vanuit de transfertafel Rotterdam met tips en ervaringen over het eerste jaar. Op deze manier konden andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars een goede inkijk krijgen in de ups-and-downs van z’n eerste jaar maar ook wat in de succesfactoren.

Bij de start werd vooral ingestoken op incidentele transfer activiteiten, zoals een brief aan wachtende patiënten met het aanbod van een transfer en de transfertweedaagse waarbij de wachtlijst werd nagebeld en waar mogelijk alternatieven met een kortere wachttijd werden aangeboden. De gezamenlijke partijen hebben ervaren dat deze activiteiten onvoldoende effect hadden op de wachttijd en ook weinig bijdroeg aan een duurzame oplossing in de regio.

Samen hebben ze nu een duurzame oplossing, waarbij voor elke nieuwe aanmelding wordt afgewogen of de patiënt binnen de treeknorm geplaatst kan worden en zo niet dan wordt er gebruik gemaakt van elkaars capaciteit. En wordt in afstemming met de patiënt, de patiënt overgezet naar een andere aanbieder in de regio. 

De onderlinge samenwerking heeft moeten groeien. In een stelsel waar gereguleerde marktwerking een belangrijk mechanisme is, is samenwerken niet altijd vanzelfsprekend. Door met elkaar in gesprek te gaan en ook lastige onderwerpen niet te schuwen groeit het vertrouwen en de onderlinge samenwerking. Het voelt goed voor de zorgaanbieders om meer bezig te zijn met samenwerken dan concurrentie.

Landelijke uitrol
Demissionaire staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft al eerder de Rotterdamse aanpak omarmd en heeft aangegeven het transfer mechanisme voor 2021 in ieder regio te willen organiseren. Voor nu is voor alle regio’s afgesproken dat er transfertafels er komen die het mogelijk maken dat de beschikbare capaciteit in een regio optimaal ingezet wordt. Daarnaast wordt er voor specifieke doelgroepen met structureel lange wachttijden gezocht naar maatwerk oplossingen