HomeNieuwsVoorkomen is beter dan genezen én goedkoper!

Voorkomen is beter dan genezen én goedkoper!

Ja, het klinkt als een open deur; de gedachte om psychische klachten door gerichte interventies te voorkomen is waarschijnlijk al zo oud als de geestelijke gezondheidszorg zelf. Maar toch is het behandelen van cliënten nog vaak de core business in de GGZ en is preventie een betrekkelijk marginale activiteit.

Sommigen zullen het vanzelfsprekend vinden, anderen zijn wellicht wat verrast als het gaat om de combinatie van HSK en preventie: HSK staat toch met name bekend om haar bewezen zeer effectieve behandelingen voor veel voorkomende psychische klachten en niet om haar preventieve activiteiten. Dat is helemaal waar. HSK wil zich echter vanuit haar expertise en ervaring ook veel nadrukkelijker inzetten op het gebied van het voorkómen van psychische klachten en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

In de wereld van preventie waarin men soms door de bomen het bos niet meer ziet, heeft HSK vanuit haar kenmerkende professionele, pragmatische, no nonsense aanpak een aantal logische, preventieve interventies ontwikkeld, gericht op resultaat. Met deze interventies worden medewerkers zorgvuldig en snel bewust gemaakt van hun mentale veerkracht en wordt hen geleerd welke acties zij zélf kunnen nemen om deze te vergroten.

Zo kan HSK bijvoorbeeld Mental Coaching aanbieden voor werknemers die te maken hebben met functionerings-of ontwikkelvraagstukken. En daarbij realiseren we ons dat als je met een hulpvraag bij een professional aanklopt, je natuurlijk wel zeker wil weten dat de professional ook écht professioneel is. In een wereld waarbij je soms het gevoel hebt dat iedereen zich coach noemt is het dan ook een geruststellende gedachte dat de coaching bij HSK altijd wordt uitgevoerd door onze ervaren en academisch geschoolde psychologen. Elk traject is daarbij gebaseerd op gedragswetenschappelijk onderzoek en wordt afgestemd op de vraag van de werknemer.

Eveneens kan HSK ondersteunen met professioneel Loopbaanadvies, dat bijvoorbeeld ingezet kan worden om afgewogen en snel de geschiktheid voor een huidige of toekomstige functie te bepalen. Loopbaanadvies van HSK geeft daarbij inzicht in capaciteiten, persoonlijkheid, beroepsinteresses en ambities. Net als bij alle preventieve interventies wordt ook Loopbaandvies altijd uitgevoerd met de inzet van onze academisch geschoolde psychologen, zoals u dat van HSK mag verwachten. Naast coaching en loopbaanadvies kan HSK desgewenst ook ondersteunen met bijvoorbeeld workshops voor leidinggevenden om psychische klachten in een vroeg stadium te herkennen én hier effectief op te reageren.

HSK wil met deze preventie interventies graag bijdragen aan het voorkomen van mogelijke psychische klachten en het vergroten van de mentale veerkracht van uw medewerkers.

Want voorkomen is beter dan genezen én goedkoper!

Hartelijke groet,

      Martin Dekker, Directeur HSK