HomeNieuws@Work Preventief is het Ei van Columbus

@Work Preventief is het Ei van Columbus

Voor zelfstandig gevestigd bedrijfsarts Jurriaan Blekemolen is @Work Preventief zo’n beetje het Ei van Columbus. ‘Die preventieve coaching van HSK sluit volledig aan op allerlei actuele onderzoeken over de gevolgen van werkstress’, zegt hij. ‘Van alle mensen die we met @Work Preventief helpen, komt 92 procent weer helemaal in balans.’

Volgens Jurriaan Blekemolen, die zelf geregeld publiceert over werkgerelateerde psychische klachten, ervaart 30 tot 50 procent van de werknemers in Nederland ‘normale’ werkstress. ‘Dat hoort er tegenwoordig gewoon bij op de arbeidsmarkt. Er zijn geen luwteplekken meer op het werk. Iedereen staat onder druk.’

Maar liefst 10 tot 15 procent van de werknemers loopt risico op burnout of andere werkgeralateerde psychische klachten, aldus Jurriaan Blekemolen – zo is depressie tegenwoordig de belangrijkste reden van arbeidsongeschiktheid. Herstel van een burnout kost al gauw een jaar tijd. ‘Dat kunnen we toch niet zomaar laten doorgaan?’

‘Als bedrijfsarts heb ik een paar controlepunten waarmee ik signalen van werkstress oppik. Het grootste risico lopen mensen die ‘ja’ zeggen op drie concrete vragen: of ze piekeren, of ze lusteloos zijn en of ze zich gespannen voelen. Die mensen willen we vinden vóórdat ze ziek worden’, zegt Jurriaan Blekemolen. ‘Want daarbij is niemand gebaat. Zij zelf niet, want je wilt je niet een jaar lang ellendig en waardeloos voelen. En hun werkgever niet, want die mist een goede kracht, moet wel diens jaarsalaris ophoesten en moet ook nog eens voor vervanging zorgen.’

Tijdig ingrijpen is volgens bedrijfsarts Blekemolen dé manier om ziekteverzuim terug te dringen. ‘Natuurlijk kun je pas gaan coachen als mensen zijn omgevallen. Maar werknemers die nog fit zijn, pakken adviezen sneller op. Ze krijgen inzicht in de oorzaak van hun stress en leren hoe ze ermee kunnen omgaan. En ze gaan inzien – eigenlijk is dat de kern van het verhaal – dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op stresssituaties op hun werk; dat ze zelf kunnen bepalen hoe ze erop reageren. Preventieve coaching levert dus meer en sneller resultaat op. Door vroegtijdig opsporen en vervolgens @Work Preventief aanbieden geef je mensen in feite handvatten voor hun werkzame leven. Dat is toch fantastisch?’

        Jurriaan Blekemolen, Bedrijfsarts