HomeNieuws7 Adviezen om de impact van slaapproblemen op verzuim te beperken

7 Adviezen om de impact van slaapproblemen op verzuim te beperken

Weet jij hoeveel impact slaapproblemen hebben op het ziekteverzuim van jouw organisatie? Veel werkgevers zien slaapproblemen als een persoonlijk probleem van hun medewerkers. Daarbij wordt de invloed van werk op slaapproblemen vaak sterk onderschat. Het is niet alleen aan medewerkers om ervoor te zorgen dat hun belastbaarheid en veerkracht optimaal zijn, ook jij als werkgever bent hier in zekere mate verantwoordelijkheid voor.

In dit artikel bespreken we kort wat de voornaamste oorzaken en gevolgen zijn van slaapproblemen. Daarnaast geven we zeven adviezen die jij als werkgever kunt toepassen om slaapproblemen op de werkvloer aan te pakken.

Slaapproblemen komen vaak voor

Volgens het CBS heeft ruim één op de vijf Nederlanders van 12 jaar en ouder problemen met slapen. Maar liefst 30% heeft zelfs te maken met een chronische slaapstoornis, zoals slaapapneu, slapeloosheid, parasomnia, hypersomnia, Restless Legs Syndroom of circadiaanse ritme stoornissen. Daarnaast hebben veel meer mensen te maken met tijdelijke of kortdurende slaapproblemen die niet altijd als slaapstoornis worden geclassificeerd. De kans is dus groot dat jij meerdere medewerkers hebt die regelmatig onvoldoende uitgerust zijn.

Welke andere factoren spelen een rol?

Niet elke medewerker die slecht slaapt, heeft een slaapstoornis. Er zijn meerdere factoren die (tijdelijke) slaapproblemen kunnen veroorzaken. Hierbij kun je denken aan zaken als:

 • Hun gezondheid en leefstijl (bijv. gebruik van medicatie, onvoldoende bewegen, (over)matig gebruik van stimulerende middelen als cafeïne, nicotine en alcohol);
 • Laag persoonlijk belastbaarheidsniveau;
 • Ongunstige werkomstandigheden en/of hoge werkdruk;
 • Stress en angst (bijv. stressvolle gebeurtenissen, werkgerelateerde stress, relationele problemen, financiële problemen en andere factoren die angst en spanning veroorzaken);
 • Een onregelmatig slaapritme, waardoor hun interne klok van slag raakt;
 • Slechte slaaphygiëne.

Als werkgever heb je hier slechts beperkte invloed op. Toch is het belangrijk om de slaapproblemen van jouw medewerkers serieus te nemen en zorgvuldige ondersteuning te bieden waar mogelijk.

Waarom jij als werkgever zou moeten ingrijpen

Hoewel je niet verplicht bent om de slaapproblemen van medewerkers aan te pakken, doe je er toch goed aan om het wél te doen. De gevolgen van langdurige slaapproblemen kunnen namelijk op den duur vervelende gevolgen hebben voor niet alleen de medewerker, maar ook de organisatie:

 • Het draagt bij aan een lagere productiviteit en een hoger ziekteverzuim.
 • Slaapproblemen zorgen voor een verminderde stemming en emotieregulatie. Dit kan leiden tot prikkelbaarheid, stemmingswisselingen en depressie, wat tevens van invloed kan zijn op de werksfeer binnen teams.
 • Denkvermogen en concentratie nemen af, waardoor de kwaliteit van het werk minder is; slaap is namelijk ontzettend belangrijk voor de hersenfunctie.
 • Door vermoeidheid neemt de kans op arbeids- en verkeersongevallen of fouten toe.
 • Medewerkers kunnen te maken krijgen met (chronische) gezondheidsproblemen, waardoor zij mogelijk (permanent) uitvallen. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat chronisch slaaptekort bijdraagt aan een verhoogd risico op hoge bloeddruk, hartaandoeningen en beroerte, diabetes, depressie, overgewicht, paranoia en hallucinaties. Daarnaast kan chronisch slaaptekort leiden tot een verminderd immuunsysteem en dus verhoogde vatbaarheid voor infecties.

Wacht niet langer om aan de slag te gaan

Het is duidelijk: je doet jouw medewerkers én de organisatie een groot plezier door slaapproblemen van medewerkers serieus te nemen en aan te pakken. Dit geldt vooral wanneer de slaapproblemen worden veroorzaakt door werkgerelateerde zaken. Maar welke concrete stappen kun je hiervoor ondernemen?

7 adviezen om slaapproblemen op de werkvloer aan te pakken:

1. Maak slaapproblemen bespreekbaar

Om te beginnen is het belangrijk dat het bespreken van slaap(problemen) normaal wordt. Dit kun je stimuleren door leidinggevenden het gesprek aan te laten gaan met hun team: wat hebben zij nodig om zich uitgerust, fit en veerkrachtig te voelen? Tijdens deze gesprekken zullen ongetwijfeld meerdere interessante ideeën ontstaan die toegepast kunnen worden op grotere schaal, zodat meerdere medewerkers tegelijkertijd ondersteund kunnen worden. Zorg tevens voor een regelmatig ‘check-in’ momentje waarin gepolst kan worden hoe het ervoor staat met de slaapkwaliteit van medewerkers.

2. Verminder werkstress

Stress is een grote boosdoener op meerdere gebieden. Als werkgever heb je beperkte invloed op stress waar medewerkers op privégebied mee te maken hebben, maar werkstress kun je gelukkig wél beïnvloeden. Hoe? Zorg ervoor dat werkzaamheden uitdagend, maar realistisch zijn. Stel dus niet te hoge eisen, dit zorgt juist voor een flinke toename van werkstress. Zorg er daarnaast voor dat jouw medewerkers toegang hebben tot zaken die zij nodig hebben om hun werk goed en op efficiënte wijze te kunnen uitvoeren.

3. Stimuleer beweging

Beweging is van groot belang voor de mentale en fysieke gezondheid. Geef jouw medewerkers daarom de ruimte om geregeld te kunnen bewegen. Of het nu gaat om een regelmatige lunchwandeling of de mogelijkheid om tijdens werktijd te sporten. Extra tip: roep een vitaliteitscommissie in het leven.

4. Maak gebruik van flexibele werktijden

De ene medewerker schittert al in de vroege ochtenduren, terwijl de ander geniale ingevingen of bakken energie heeft aan het einde van de dag. Geef jouw medewerkers daarom wat ruimte om hun werkdag zelf in te delen, passend bij hun biologische klok. Dit is van positieve invloed op hun duurzame inzetbaarheid én draagt ook nog eens bij aan hun werkgeluk.

5. Voorkom en ontmoedig werken buiten werktijd

Uiteraard is het fijn als een medewerker buiten werktijd nog even snel kan helpen met het oplossen van een probleem. Als dit een enkele keer gebeurt, dan hoeft er niet veel aan de hand te zijn. Gebeurt het echter op regelmatige basis, dan is het tijd om dit terug in balans te brengen. Iedereen heeft voldoende tijd en ruimte nodig om werk los te kunnen laten, zodat de hersenen weer kunnen bijkomen en opladen. Gebeurt dit niet, dan blijft het brein te lang actief en kan het gaan o.a. gaan piekeren. Hiermee zorg je er juist voor dat slaapproblemen van jouw medewerkers erger worden.

6. Geef ruimte voor powernaps of yoga nidra

Het is al meerdere malen aangetoond dat powernaps (korte dutjes) van positieve invloed zijn op het energieniveau. Dit geldt ook voor yoga nidra (een vorm van slaapmeditatie). Het zorgt ervoor dat de hersenen eventjes bewust minder prikkels ontvangen om te kunnen opladen. Dit heeft vervolgens een positief effect op de vermoeidheid, productiviteit en stemming van jouw medewerkers. Het creëren van een dutjes- of meditatieruimte is dus geen slecht idee.

7. Maak gebruik van een slaapcoach

Niet elke medewerker zal doorhebben waardoor slaapproblemen kunnen ontstaan: komt het alleen door externe factoren of zijn er bepaalde persoonlijke eigenschappen die roet in het eten gooien? In dat geval kan de ondersteuning van een slaapcoach of zelfs een psycholoog uitkomst bieden.

Psychologische begeleiding van HSK

Merk je dat jouw medewerker zeer slecht in de vel zit en hierdoor onder andere (chronische) slaapproblemen ervaart? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken voor het ondersteunen van jouw medewerker.