HomeNieuwsHSK over de winst van behandelmanagement

HSK over de winst van behandelmanagement

Het behandelmanagement van HSK werd vorige maand door verzekeraar VGZ als good practice bestempeld, omdat het tot kortere behandelduur en dalende wachtlijsten zorgt. Wat maakt de werkwijze tot een succesvoorbeeld voor andere zorgaanbieders? Maarten Merkx (cognitief gedragstherapeut, psychotherapeut en verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid van HSK) legt uit.


‘We zijn snel op het spoor of onze cliënt goed reageert op de behandeling’

– MAARTEN

HSK past in alle behandeltrajecten ‘behandelmanagement’ toe, wat betekent dat precies?

‘Het houdt in dat onze behandelaars op regelmatige basis de voortgang meten en bespreken met de cliënten. Bij het vaststellen van de behandeldoelen in de eerste sessie, weten cliënten al dat zij vragenlijsten toegestuurd krijgen. Op gezette tijden peilen deze hoe ze ervoor staan: slaat de behandeling aan, verminderen de klachten, in hoeverre is er sprake van werkhervatting. De uitkomst van deze vragen wordt tijdens de volgende behandeling besproken.’

Hoe regelmatig gebeurt dat?

‘We meten elke vijf sessies de behandelresultaten. De gemeten effectiviteit en feedback van de cliënten dienen vervolgens als basis voor het vervolg van het traject, dat is een continu proces.’

Waarom maakt HSK zo’n punt van systematische monitoring?

‘Het maakt onze dienstverlening effectief en efficiënt, omdat we snel op het spoor zijn of de cliënt goed reageert op onze evidence based behandelingen. Is dat niet het geval en nemen de klachten niet af, dan kunnen we op tijd bijsturen. Bijvoorbeeld door de sessies te intensiveren, over te stappen naar een andere behandelmethode of door het werk nog  eerder te hervatten. Wat wij namelijk vaak bevestigd zien, is hoezeer werk een rol speelt bij het herstel van cliënten, omdat het een bron van zingeving is en structuur biedt.’ Snelle werkhervatting is van belang in het kader van klachtreductie.

Tijdig kunnen bijsturen is de grote winst van behandelmanagement?

‘De vragenlijsten bieden daarvoor een belangrijk instrument, zeker in het geval van stoornissen, zoals depressie en PTSS. Die komen vaak samen, maar vereisen een andere behandeling. Door systematische monitoring krijgen we duidelijker de hoofdklacht in beeld die als eerste behandeld moet worden. Zo kunnen we precies de goede dingen doen en daar het gesprek over voeren met de cliënten.’

De bevindingen van de cliënten staan te allen tijde centraal?

‘Altijd, de cliënten voeren de regie over hun behandeltraject. Hoe kan het ook anders? Zij zijn het immers die de inzichten uit de sessies, het “nieuwe gedrag”, in het dagelijks leven gaan oefenen en daarin een weg moeten zien te vinden. Dat kan alleen als zij daadwerkelijk elke dag met het in de behandeling geleerde gedrag oefenen. Werk of werkhervatting biedt allerlei kansen om het nieuwe gedrag ook daadwerkelijk te oefenen.

Continue monitoring van het behandelresultaat helpt om dit te peilen. Soms komt er bijvoorbeeld aan het licht dat cliënten wel willen veranderen, maar de timing klopt niet. Is dit het juiste moment, willen we dit: die vragen kunnen ze dan bespreken en besluiten om de behandeling eventueel uit te stellen. Daarmee wordt voorkomen dat zij gedemotiveerd raken of onnodig lang worden doorbehandeld.’

Behandelmanagement betekent dus ook: kortere behandelingen, kortere wachtlijsten, minder zorgkosten?

‘Ja, omdat we op deze manier efficiënte en effectieve behandelingen kunnen bieden die naadloos aansluiten bij de klachten en motivatie van de cliënten. Uit onderzoek, waar HSK aan heeft meegewerkt blijkt dat deze werkwijze voor een kortere behandelduur zorgt, zonder dat het behandelresultaat minder wordt.  Kortere behandelduur zorgt voor kortere wachttijden. Plus zeer tevreden cliënten, op de Zorgkaart Nederland scoren we tussen de 8.9 en 9.3.’

Psycholoog Maarten Merkx over behandelmanagement HSK
Maarten Merkx

Maakt de nadruk op monitoring HSK uniek?

‘Voor andere zorgorganisaties kan ik niet spreken, alleen over HSK. Bij ons zit methodisch werken, effectief en efficiënt, al 30 jaar ingebakken. Alle 450 therapeuten werken evidence based, volgens protocollen en methoden, daar geloven we in. Ik weet dat er in de GGZ weleens wordt gedacht dat continue monitoring cliënten teveel zou belasten, maar wij hebben daar andere ervaringen mee. Bovendien bevestigen de cliëntenfeedback en de cijfers telkens weer hoeveel moois het oplevert.’

Credits:

Interview en tekst: Teus Lebbing