HomeNieuwsWerkgeluk, wat is dat eigenlijk?

Werkgeluk, wat is dat eigenlijk?

Wat is nu eigenlijk werkgeluk en hoe kun je ervoor zorgen dat het werkplezier van jouw medewerkers toeneemt? In deze blog vertellen we je er alles over. We gaan in op de definitie van werkgeluk en we vertellen welke elementen van invloed zijn op het werkgeluk van jouw medewerkers.

De definitie van werkgeluk is persoonlijk

Wat is werkgeluk nu daadwerkelijk? Dit is van persoon tot persoon verschillend. Waar de ene persoon heel gelukkig wordt van vaste patronen in het werk, haalt een ander het geluk uit veel afwisseling in het werk. De definitie van werkgeluk is dan ook heel persoonlijk. Toch kun je over het algemeen stellen dat werkplezier afhankelijk is van een aantal factoren, die voor iedereen nagenoeg gelijk zijn.

Wat is werkgeluk?

Werkgeluk gaat veel verder dan alleen maar plezier hebben in je werk. Zo bepaalt de mate van voldoening die je uit je werk haalt onder andere hoe gelukkig je bent met je werk. Word je wel voldoende uitgedaagd? Is er ruimte om jezelf te ontwikkelen? Niet alleen de situatie op het werk is daarbij bepalend, maar ook of je privésituatie in balans is en of je het daarover met je collega’s op het werk kunt hebben. 

Kortom, een kant-en-klare definitie van werkgeluk bestaat niet. Wel kunnen we je vertellen hoe je de kans op werkgeluk kunt vergroten. Dat gevoel wordt namelijk voor een groot deel beïnvloed door vijf elementen, waar we in de volgende alinea’s nader op ingaan.

Betekenisvol werk

Of je je werk als betekenisvol kunt aanmerken, is voor een groot deel van belang om werkgeluk te ervaren. Maar hoe zorg je er nu voor dat jouw werknemers hun werk ook als betekenisvol zien? Zorg in ieder geval dat de mensen op de juiste plek zitten. Breng in kaart of iedereen gelukkig is met het werk dat hij of zij doet. Faciliteer waar nodig omscholingstrajecten of cursussen, zodat medewerkers op een plek terecht komen waar ze beter passen. 

Kleine teams zorgen ervoor dat iedereen in het team zijn stem kan laten horen en niet wordt overruled door de meerderheid. De grootte van een team heeft daarmee invloed op het feit of de medewerker zich op z’n gemak voelt en zich durft uit te spreken.

Management in een ondersteunende rol

Een ander belangrijk punt om het werkgeluk te vergroten is als het management een ondersteunende rol aanneemt. Stel als management duidelijke doelen en wees transparant richting de medewerkers over deze doelen. 

Wanneer je daarnaast ruimte biedt voor coaching – zelf of door een externe partij – en feedback durft te geven en te ontvangen, dan help je de medewerkers om te werken aan hun eigen ontwikkeling. Als de medewerker het idee heeft gesteund en ondersteund te worden door het management, zal hij er alles aan doen om in zichzelf te investeren, wat weer bijdraagt aan het werkgeluk.

Positieve werkomgeving

Een positieve werkomgeving klinkt natuurlijk als een open deur, maar werkgevers gaan aan deze stap nogal eens voorbij. Jij kunt dit goed aanpakken door aandacht en erkenning voor je medewerkers te hebben én uit te spreken. 

Zorg dat ze zich als mens gewaardeerd voelen. Probeer daarin ook flexibel te zijn. Lukt het een medewerker een keer niet om naar kantoor te komen, omdat het openbaar vervoer staakt of omdat een van de kinderen ziek is, probeer dan mee te denken in een oplossing. Zorg ervoor dat alle medewerkers met plezier naar hun werk blijven komen, omdat de sfeer op de werkvloer goed is.

Kansen om te groeien

Als je medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en op die manier in hun werk kunnen blijven groeien, zullen ze aanzienlijk meer werkplezier ervaren dan wanneer dit niet het geval is. We bespraken eerder in deze blog al dat de uitdaging in het werk een belangrijke factor is voor het ervaren van werkgeluk. Het kunnen groeien in het werk zorgt juist voor die uitdaging. 

Voor de ene medewerker zit groei in het uitvoeren van een nieuwe taak en een andere medewerker legt de lat misschien hoger en wil daadwerkelijk in een hogere functie terecht komen. Ga met de medewerkers in gesprek, om zo voor iedere medewerker afzonderlijk een ontwikkelplan op te kunnen stellen.

Vertrouwen in leiderschap

Vertrouwen is de basis van ieder geluk en daarmee dus ook van werkgeluk. Zorg dat de medewerkers vertrouwen in jou als werkgever hebben, door transparant te zijn in wat je doet en waarom. Wees ook bereid om daarin te investeren. Ze zeggen niet voor niets dat vertrouwen te voet komt en te paard vertrekt. Vertrouwen is er niet in een dag. Als jouw medewerkers erop vertrouwen dat jij het beste met ze voor hebt en je afspraken nakomt, dan zullen ze sneller bereid zijn om zich erbij neer te leggen als er impopulaire beslissingen moeten worden genomen. Als ze maar weten waarom zaken gaan zoals ze gaan, zullen ze het beter kunnen accepteren.

Aan de slag met het vergroten van werkgeluk?

Bij HSK bieden we coachingstrajecten om de drijfveren van werkgeluk van jouw medewerkers op te sporen en verder uit te bouwen. We vertellen je graag wat we met mental coaching voor jouw medewerkers kunnen betekenen.