HomeNieuwsHoe mental coaching werkplezier vergroot

Hoe mental coaching werkplezier vergroot

Als medewerkers uitvallen, is dit vaak in een vroeg stadium al te voorspellen. Mental coaching kan helpen om deze – op het oog nog onzichtbare – signalen aan het licht te brengen, en de medewerker handvatten te geven om tijdig in te grijpen in de situatie. Mental coaching kan daarmee niet alleen een bijdrage leveren aan het terugbrengen van het werkgeluk, maar het werkplezier zelfs vergroten! Hieronder lees je 5 voordelen van mental coaching op het werkplezier van medewerkers.

1. Medewerker komt meer in control

Als medewerkers weinig grip (denken te) hebben op hun persoonlijke ontwikkeling op het werk, kan dit leiden tot een verhoogde mate van stress of zelfs tot een burn-out. Mental coaching helpt de werknemer meer inzicht in en grip op de situatie te krijgen en reduceert daarmee de stress die het werk met zich meebrengt. De mental coaching leert de werknemer hoe hij de situatie onder controle houdt.

2. Stressklachten en burn-outrisico neemt af bij meer werkgeluk

De werknemer krijgt dankzij mental coaching van HSK inzicht in zijn mentale gezondheid, veerkracht en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ontdekt hij of zij welke risicofactoren en versterkende factoren meespelen bij het ervaren van werkgeluk. Hierdoor maakt de werknemer sneller en vaker keuzes die het algehele werkplezier vergroten. Een gelukkigere werknemer ervaart minder stressklachten en het risico op een burn-out neemt daardoor af.

3. Mental coaching helpt om psychische klachten te voorkomen

Door risicofactoren al in een vroeg stadium aan het licht te brengen en bespreekbaar te maken, kan met mental coaching worden voorkomen dat werknemers te maken krijgen met psychische klachten. Mocht tijdens een van de sessies blijken dat er toch onderliggende psychische klachten een rol spelen op de werkvloer, dan kan eventueel een (preventieve) interventie worden gepland.

4. Mentale veerkracht wordt groter

Een verminderde mentale veerkracht betekent dat medewerkers minder aankunnen en hierdoor sneller uitvallen. Dat wil je als werkgever natuurlijk voorkomen. Mental coaching kan bijdragen aan een grotere mentale veerkracht, omdat de medewerker zelf leert welke acties hij kan ondernemen om deze veerkracht te vergroten. Hij heeft daarbij zelf de regie in handen. Juist dat levert op zijn beurt weer een bijdrage aan het verminderen van stressklachten.

5. Motivatie en betrokkenheid neemt toe

Veel medewerkers zien het als een stukje persoonlijke aandacht wanneer de werkgever investeert in de persoonlijke ontwikkeling in de vorm van mental coaching. Doordat de medewerker op deze manier inzicht krijgt in zijn eigen capaciteiten, persoonlijkheid en mentale veerkracht, voelt hij zich meer betrokken bij de organisatie. Zo zal hij gelijkertijd gemotiveerder zijn om zijn werkzaamheden goed uit te voeren. Win-win.

Vergroot het werkplezier met Mental Coaching van HSK

Wil je jouw organisatie en je medewerkers kennis laten maken met mental coaching? Vergroot voor je medewerkers het werkgeluk door middel van coaching en ontdek wat HSK voor je kan betekenen.